Hướng Dẫn Thi Công Và Lắp Đặt Rơm Nhân Tạo

Các bước thi công mái rơm nhân tạo Làm lưới bằng thép hoặc bằng gỗ , ô kích thước 20x20 cm Xếp lần lượt các phên rơm nhân tạo , khoảng cách nẹp là 20cm , Dùng đinh hoặc dây thép buộc 1 phên với 3 điểm trên dưới ,Điều chỉnh theo mái và hoàn thiện


Các bước thi công mái rơm nhân tạo
B1 : Làm lưới bằng thép hoặc bằng gỗ , ô kích thước 20x20 cm

B2 : Xếp lần lượt các phên rơm nhân tạo , khoảng cách nẹp là 20cm

B3 : Dùng đinh hoặc dây thép buộc 1 phên với 3 điểm trên dưới

B4 : Điều chỉnh theo mái và hoàn thiệnXEM THÊM

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG