Hướng Dẫn Thi Công Và Lắp Đặt Rơm Nhân Tạo

Các bước thi công mái rơm nhân tạo Làm lưới bằng thép hoặc bằng gỗ, ô kích thước 20x20cm Xếp lần lượt các phên rơm nhân tạo, khoảng cách nẹp là 20cm. Dùng đinh hoặc dây thép buộc 1 phên với 3 điểm trên dưới. Điều chỉnh theo mái và hoàn thiện.


Các bước thi công mái rơm nhân tạo B1: Làm lưới bằng thép hoặc bằng gỗ, ô kích thước 20x20 cm 

B2: Xếp lần lượt các phên rơm nhân tạo, khoảng cách nẹp là 20cm 

B3: Dùng đinh hoặc dây thép buộc 1 phên với 3 điểm trên dưới 

B4: Điều chỉnh theo mái và hoàn thiệnXEM THÊM

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG