Thi công mái của nhà sàn công trình tại khu nghỉ dưỡng Long Việt 2 Ba Vì Hà Nội


Đây là dự án thi công phần mái của nhà sàn sử dụng tranh nhân tạo để lợp mái nhà sàn giúp tăng khả năng chịu mối mọt cũng như độ bền cho mái của nhà sàn công trình tại khu nghỉ dưỡng Long Việt 2 Ba Vì Hà Nội


Liên Hệ VNĐ

Thi công mái của nhà sàn công trình tại khu nghỉ dưỡng Long Việt 2 Ba Vì Hà Nội

 thi công phần mái của nhà sàn sử dụng tranh nhân tạo để lợp mái nhà sàn

 thi công phần mái của nhà sàn sử dụng tranh nhân tạo để lợp mái nhà sàn

 thi công phần mái của nhà sàn sử dụng tranh nhân tạo để lợp mái nhà sàn

 thi công phần mái của nhà sàn sử dụng tranh nhân tạo để lợp mái nhà sàn

 thi công phần mái của nhà sàn sử dụng tranh nhân tạo để lợp mái nhà sàn

 thi công phần mái của nhà sàn sử dụng tranh nhân tạo để lợp mái nhà sàn

 thi công phần mái của nhà sàn sử dụng tranh nhân tạo để lợp mái nhà sàn

 thi công phần mái của nhà sàn sử dụng tranh nhân tạo để lợp mái nhà sàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM :CÁC DỰ ÁN THI CÔNG LÀM NHÀ MÁI LÁ

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG